Main menu: ToSIA | Demo | Case Studies | Indicators | Analysis | Material | TMUG | Glossary | News | Contact

08 May 2014

Case Pohjois-Karjala

Northern ToSIA-hanke testaa uutta kestävyyden ja vaikutusten arvioinnin välinettä kohdealueillaan Suomessa, Ruotsissa, Skotlannissa ja Norjassa; tavoitteena on selvittää ja kehittää metsien kestävää käyttöä.

Suomen osalta case-tutkimus on suunnattu Pohjois-Karjalaan. Tarkasteltava aihe on metsähakkeen kasvava käyttö. Metsäbiomassan käyttö energianlähteenä on nähty vahvuutena koko maassa, mutta erityisesti Pohjois-Karjalassa jo vuosien ajan. Metsähakkeen käyttö lisääntyy tulevaisuudessa maakunnassa metsätalouden ja -teollisuuden rakennemuutoksen myötä. Metsähakkeen energiakäytöllä on monia etuja, mm. ilmastonmuutoksen hallinnassa, mutta intensiivisellä metsähakkeen tuotannolla voi olla myös kielteisiä vaikutuksia esim. metsämaan ravinnetasapainoon. Metsähakkeen tuotannon ja käytön kestävyysvaikutuksia on tärkeä tutkia, jotta toiminta voitaisiin pitää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla.

Tarkastelut

Case Pohjois-Karjala on tarkastellut metsähakkeen käyttöä pienessä ja keskisuuressa kaukolämpölaitoksessa. Tutkimustapaukset metsähakkeen käyttöketjuista sijaitsevat Tuupovaarassa (pieni) ja Outokummussa (keskikoko). Nämä ketjut on mallinnettu ToSIA-päätöksenteon tukijärjestelmään, jolla kestävyysvaikutuksia vertaillaan käyttäen valittuja taloudellisia, ekologisia sekä sosiaalisita indikaattoreita. Tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi poliittisessa päätöksenteossa mm. pohdittaessa, onko kokonaisedun kannalta kannattavampaa käyttää metsähaketta lämmöntuotantoon keskitetysti vai hajautetusti?


Tarkastelua on tehty myös koko Pohjois-Karjalan tasolla, jolloin se tuottaa kiinnostavaa tietoa alueellisen metsäohjelman laadintaprosessiin metsähakkeen tuotannosta ja käytöstä. Uuden metsäohjelman tekeminen on käynnissä. Northern ToSIA on tukenut alueellisen metsäneuvoston työskentelyä Pohjois-Karjalan metsäohjelman laadinnassa.

Case Pohjois-Karjalaa toteuttavat yhteistyössä Euroopan metsäinstituutti, yhteyshenkilönä Marja Kolström (marja.kolstrom [at] efi.int), ja Metsäkeskus Pohjois-Karjala, yhteyshenkilönä Heikki Karppinen (heikki.karppinen [at] metsakeskus.fi).

Alueelliset tapahtumat

Ensimmäisessä työpajassa esiteltiin Northern ToSIA hanke ja ToSIA työkalu sekä keskuselujen kautta tuotettiin lista alueellisesti merkittävistä tekijöistä metsien käytön ja bioenergian tuotannon kannalta.